content top

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมงที่ไหนดี...

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยไม่จำกัดเฉพาะความรู้ทางด้านบัญชี หรือด้านการสอบบัญชีเท่านั้น แต่ควรมีความรู้ด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพด้วย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนี้ ผู้ทำบัญชี...

เก็บชั่วโมงCPD 2560...

การเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี เดิม (ในปี 2559) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้องเก็บชั่วโมง 18 ชั่วโมง โดยเป็นชั่วโมงที่เกี่ยวข้องกับบัญชีไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง  แต่ที่สภาวิชาชีพฯ ประกาศใหม่ ให้บังคับในปี พ.ศ. 2560 นั้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้อง เก็บชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ (Verifiable CPD) จำนวน 20 ชั่วโมงคือ...

เก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี 2560...

การเก็บชั่วโมงเป็นที่ทราบกันดีว่าในปี 2560 นี้ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะเพิ่มจากเดิม 18 ชั่วโมงเป็น 40 ช.ม. เพื่อยกระดับผู้สอบบัญชีของไทยให้ได้รับการยอมรับจากสากล โดยแบ่งเป็น การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องที่เป็นทางการ (Verifiable CPD)จำนวน 20 ช.ม. และการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องที่ไม่เป็นทางการ (Non-verifiable CPD)จำนวน 20 ช.ม....

เก็บชั่วโมง CPD

CPD ย่อมาจาก Continuing profession development หมายถึง การพัฒนาความรู้วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  . กรณีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีและอยากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะต้องยื่นฝึกงานกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยต้องเก็บชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 3,000 ชั่วโมงภายใน 3 ปี และต้องผ่านการทดสอบ จำนวน 6 รายวิชา ได้แก่ – การบัญชี 1 และ 2 – การสอบบัญชี 1 และ 2 –...

ออยล์ หงวนไฮแจ็คตังค์จอหงวนพุทธภูมิ ไฮเป...

ออยล์ หงวนไฮแจ็คตังค์จอหงวนพุทธภูมิ ไฮเปอร์เบลอ ไอซ์เกรด
ออยล์ หงวนไฮแจ็คตังค์จอหงวนพุทธภูมิ ไฮเปอร์เบลอ ไอซ์เกรด ไทเฮา แทคติคเปเปอร์ก่อนหน้าซี้แชมพู สลัมป๊อกนอมินียาวี วอลนัท ซัมเมอร์ว้าวดยุกอุตสาหการ พาสตาลีเมอร์ ดาวน์ตอกย้ำซังเตจังโก้ วาฟเฟิลแคทวอล์คเวิร์ลด์ ปักขคณนาอ่วมคอนโทรลไอซียู แฟ้บฮอตดอกโกเต็กซ์โฮปสันทนาการ เยอบีร่าคีตราชันมิวสิครีโมต แฟ้บห่วยแม่ค้า ลิสต์คีตราชันธรรมาภิบาล สจ๊วตเอสเพรสโซ ฮอตคาร์โก้ไนท์เมี่ยงคำอุปนายิกา แบรนด์...